Reuzensequoia voor het Zocherplantsoen 2011

‘Open Tuinendag Utrecht’ plant nieuwe boom. Het Utrechste Zocherpark krijgt er een boom bij. En niet zomaar eentje! Aanstaande vrijdag 16 december om 11.00 uur wordt in het Hieronymusplantsoen – aan het einde van de Nobeldwarsstraat tegenover de Vrije School – een heuse Reuzensequoia geplant.

De boom is een blijvende herinnering aan de Open Tuinendag Utrecht, die dit jaar voor de eerste keer werd gehouden. Op deze dag openden enkele tientallen bijzondere tuinen in Utrecht hun poorten voor het publiek. De meeste van deze tuinen zijn normaal gesproken niet openbaar toegankelijk. Met meer dan 1000 betalende bezoekers was deze eerste Open Tuinendag een groot succes. In 2012 zal dit evenement dan ook worden geprolongeerd! De tweede Open Tuinendag Utrecht vindt plaats op zaterdag 30 juni.

De werkgroep Open Tuinendag Utrecht stelt zich ten doel om ieder jaar een ‘groen doel’ te verwezenlijken, ter verbetering van het leefmilieu in de Utrechtse binnenstad. Dit jaar is dat het planten van de Reuzensequoia. Na rijp beraad is gekozen voor deze boom in het Hieronymusplantsoen. De mammoetboom vervangt hier een verloren gegaan exemplaar voor de Vrije School. De boom is gesponsord door boomkwekerij Darthuizer uit Leersum.
Voorzitter van de werkgroep Open Tuinendag Utrecht, Ronald Trum, zal tijdens de bijeenkomst kort het woord voeren.