Wethouder Mirjam de Rijk plant sierpeer op Utrechtse werven 2013

Op dinsdag 2 april om 15.00 uur vindt een bijzondere boomplanting plaats. Op de werf bij de Bijlhouwersbrug zal wethouder Mirjam de Rijk een nieuwe ‘Sierpeer’ plaatsen. De boom is een geschenk van de Open Tuinendag Utrecht, die aandacht vraagt voor monumentaal groen in de binnenstad. De Open Tuinendag Utrecht zal komende zomer voor de derde maal plaatsvinden.

De Sierpeer is een herinnering aan de tweede Open Tuinendag die afgelopen jaar in Utrecht werd gehouden. Met 1600 enthousiaste bezoekers was deze dag een groot succes. De Sierpeer is de tweede boom die de stichting schenkt. Eind 2011 werd in het Hieronymusplantsoen een jonge Reuzensequoia geplant.

Groen doel
Naast de organisatie van de Open Tuinendag Utrecht hebben de initiatiefnemers zich tot taak gesteld om ieder jaar een ‘groen doel’ te verwezenlijken ter verbetering van het leefmilieu in de Utrechtse binnenstad. Met het planten van de Sierpeer levert Open Tuinendag Utrecht een bijdrage aan het project ‘Wal en Kluismuur’, een renovatieprogramma voor de werven van de gemeente Utrecht. De boom wordt geplaatst ter vervanging van een exemplaar dat door de herstelwerkzaamheden moest verdwijnen.

Open Tuinendag 2013
De derde editie van Open Tuinendag Utrecht zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 29 juni. Er zullen weer veel particuliere tuinen voor het publiek geopend zijn. Naast tuinen in de zuidelijke binnenstad zullen er dit jaar voor het eerst ook tuinen in de noordelijke binnenstad zijn te bezoeken.
Veel van deze tuinen zijn doorgaans niet openbaar toegankelijk. Open Tuinendag Utrecht is een unieke kans om van deze bijzondere plekken te genieten. In totaal doen ongeveer veertig tuinen en binnenhoven mee.