Openingstijden 2011

De tuinen die deelnemen aan de Open Tuinendag Utrecht zijn op 2 juli 2011 te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur. De volgende tuinen hebben aangepaste openingstijden: Pieterskerkhof 7 vanaf 11.00 uur; Oude Kamp 5 vanaf 12.00 uur; Oudegracht 301 vanaf 12.00 uur; Pausdam 3 vanaf 13.00 uur; Lange Nieuwstraat 53 tot 16.00 uur; Pandhof van de Dom tot 16.00 uur.