30. Nieuwegracht 159

Deze geheel ommuurde zonnige stadstuin achter een vroeg-zeventiende-eeuws woonhuis heeft verschillende niveaus die te maken hebben met de bouwgeschiedenis. De tuin grenst aan de zuidzijde aan een aantal vroegere arbeidershuisjes aan de Eligenstraat die voorheen deel uitmaakten van hetzelfde perceel. De tuin is symmetrisch aangelegd en deels bestraat met klinkers in twee kleuren. Het hoogste gedeelte heeft een ruitvormig middenvak met een combinatie van vaste planten, hoog- en laagbloeiers. Rondom langs de muren zijn groenblijvende struiken afgewisseld met verschillende soorten rozen en bloemdragende klimplanten, waardoor de tuin in alle jaargetijden bloeiend groen biedt.

Adres
Nieuwegracht 159
3512 LL Utrecht

Tuin geopend
10.00-17.00 uur