16. Pieterskerkhof 3, Pieterskerk

Toegang door de Pieterskerk
Pandhoftuin. De Pieterskerk, gebouwd tussen 1040 en 1048, is de best bewaard gebleven romaanse kerk van Utrecht. Waar de pandhof van de Mariakerk nog grotendeels overeind staat, maar de kerk is verdwenen (zie ‘groen extraatje’ A), is dat bij de Pieterskerk andersom. Door grenswijzigingen van de belendende percelen is niet meer vast te stellen waar destijds de armen van de kruisgang zijn gebouwd. De tuin binnen deze verdwenen kruisgang is verdeeld in vier buxusvakken. Voor de inrichting daarvan heeft men gekozen voor planten met een bijbelse connotatie. Rondom deze vakken staan vaste planten en struiken en bij de kerk staat een grote vijgenboom. De Pieterskerk is de kerk van de Waalse Gemeente Utrecht, de Eglise Wallonne, waar de diensten in het Frans worden gehouden.

*Verkoopkraam met stripboek “1122 – Een Utrechtse familiekroniek”, een speciale uitgave ter gelegenheid van Utrecht 900

 

Adres
Pieterskerkhof 3
3512 JR Utrecht

Tuin geopend
10:00-17:00 uur

Website
www.pieterskerk-utrecht.nl