Nieuwegracht 159

36
Nieuwegracht 159
3512 LL Utrecht
  • Geopend van  10:00-17:00 uur

Deze geheel ommuurde zonnige stadstuin achter een vroeg-zeventiende-eeuws woonhuis heeft verschillende niveaus die te maken hebben met de bouwgeschiedenis. De tuin grenst aan de zuidzijde aan een pand aan de Eligenstraat dat voorheen deel uitmaakte van hetzelfde perceel. De tuin is symmetrisch aangelegd en deels bestraat met klinkers in twee kleuren. Het hoogste gedeelte heeft een ruitvormig middenvak met een combinatie van vaste planten, hoog- en laagbloeiers. Rondom langs de muren zijn groenblijvende struiken afgewisseld met verschillende soorten rozen en bloemdragende klimplanten, waardoor de tuin in alle jaargetijden bloeiend groen heeft.