29. Maliebaan 16, Andersson Elffers Felix (AEF)


Het in 1879 gebouwde huis Maliebaan 16 is in 1988 in gebruik genomen als kantoor van organisatiebureau Andersson Elffers Felix (AEF). Ruim tien jaar later is het verbouwd en uitgebreid. Probleem hierbij was de bepaling in de monumentenverordening van de Maliebaan dat er geen uitbreiding in de tuinen is toegestaan. Architect Francine Houben van Mecanoo Architecten zorgde voor een originele oplossing: een ondergrondse kantoorruimte met een daktuin. Deze aanpassing bepaalt ook de vorm van de tuin waarvan het voorste, grootste deel uit een oplopend gazon bestaat. Daaronder zitten de ramen die de verscholen kantoorruimte van licht voorzien. Op het hoogste punt houden zeventig goudkleurige hazen de wacht. Deze tuin is een voorbeeld van moderne romantiek, door Francine Houben vervat in strakke lijnen, zorgvuldig gekozen natuurlijke materialen en de grote bomen die in het donker van onderen feeëriek worden aangelicht, dit alles in combinatie met moderne kunst en warme kleuren aan de muur achter in de tuin. Bij de verbouwing is het achterste gedeelte van de tuinmuur die de afscheiding vormde met het buurhuis nummer 18 afgebroken en vervangen door een hek dat uit twee delen bestaat. Dit hek is gemaakt door de kunstenares Linda Verkaaik. Op de ‘geheven armen’ is een gedicht voor het AEF te lezen van Ingmar Heytze. Aan de andere kant van het hek, dat de tuin van Maliebaan 18 afsluit, staat Heytzes gedicht voor het Oranje Fonds. Het ‘AEF-gedicht’ en het ‘Oranje Fonds-gedicht’ zijn regel voor regel in elkaar te schuiven en maken geïntegreerd een nieuw gedicht. Dat is op een van de hekpalen te lezen. Het inrijhek van stalen bamboe aan de straatkant is ook van Linda Verkaaik.

Adres
Maliebaan 16
3581 CN Utrecht

Tuin geopend
10.00-17.00 uur

Website
www.aef.nl