28. Maliebaan 14, Stichting VSBfonds


Op 8 oktober 1990 heeft de Stichting VSB Fonds het uit 1861 daterende huis Maliebaan 14 in gebruik genomen, als opvolger van de Verenigde Spaarbank NV. Daaraan herinnert nog het grote bronzen kunstwerk van een bij op een honingraat bij de achtergevel van het huis. De tuin is toen samen met die achter het buurhuis nummer 12 als één geheel aangelegd met verschillende patronen van lage buxushagen. De buxushagen zijn onlangs vervangen door coniferenhaagjes. Het achterste gedeelte, dat als parkeerplaats is ingericht, is door  hoge hagen van taxus en klimop grotendeels aan het zicht onttrokken. Daar staat een zeer oude plataan met een omvangrijke stam. Ook enkele andere bomen herinneren nog aan de oude tuin, evenals het witte tuinhuis. Een aantal kunstwerken staat verspreid opgesteld in deze tuin, waaronder het bronzen beeld van Anne Frank, een van de drie exemplaren van het beeld dat Pieter d’Hont in 1960 heeft gemaakt. Het meest bekende exemplaar staat voor de Janskerk op het Janskerkhof.

Adres
Maliebaan 14
3581 CN Utrecht

Tuin geopend
10.00-17.00 uur

Website
www.vsbfonds.nl