Deelnemende tuinen 2017


Zaterdag 1 juli a.s. vindt de zevende Open Tuinendag Utrecht plaats. Dit jaar worden meer dan 50 tuinen opgesteld voor publiek. Zo'n 8 daarvan doen dit jaar voor de eerste keer mee. Hieronder vindt u de deelnemende tuinen. De volgorde stemt overeen met de route aangegeven in het passe-partout (zie ook Route 2017). De 'Groene extraatjes' zijn openbaar toegankelijk.


 • 1. Geertebolwerk 1, Grand Hotel Karel V

  De gebouwen van het Duitse Huis, de Utrechtse vestiging van de voormalige Ridderlijke Duitsche Orde (later Militair Hospitaal, thans Grand Hotel Karel V) zijn omgeven door grote tuinen.

  Geertebolwerk 1 Utrecht | meer informatie


 • A. ‘Groen extraatje’: Mariaplaats, Pandhof Sinte Marie

  In 1973 heringerichte tuin in de pandhof van de romaanse Mariakerk (eind 12de eeuw). Op de plaats van het koor staat nu het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.

  Mariaplaats Utrecht | meer informatie


 • 2. Mariastraat 13, De Wijde Poort

  Stille binnentuin in een druk winkelgebied. Dit binnenterrein maakte oorspronkelijk deel uit van de immuniteit van St. Marie, het besloten gebied rond de Mariakerk.

  Mariastraat 13 Utrecht | meer informatie


 • 3. Achter Clarenburg 6

  Binnenstadstuin met een oppervlakte van 700 m 2. Dit was vroeger de tuin achter het Huis Clarenburg, een middeleeuws stadskasteel, dat sinds de Reformatie als schuilkerk diende voor de katholieken (later oud-katholieken) uit de Buurkerk.

  Achter Clarenburg 6 Utrecht | meer informatie


 • B. ‘Groen extraatje’: Winkel van Sinkel

  Deze in 1839 door Anton Sinkel geopende winkel in stoffen en manufacturen wordt beschouwd als het eerste warenhuis van Nederland.

  Oudegracht 158 Utrecht | meer informatie


 • 4. Oudegracht 53-55

  Tuin achter het ‘stadskasteel’ Cranesteijn dat aan het begin van de 14de eeuw werd gebouwd. Het imposante huis met zijhuis werd destijds voornamelijk gebruikt als opslagruimte.

  Oudegracht 53-55 Utrecht | meer informatie


 • 5. Oudegracht 32 NIEUW

  Achter het gebouw van de studentenvereniging SSR-Nu ligt een grote stadstuin.

  Oudegracht 32 Utrecht | meer informatie


 • 6. Plompetorengracht 10 NIEUW

  De huidige tuin achter het huis Plompetorengracht 10 is een gedeelte van de oorspronkelijk veel grotere tuin achter het huis Plompetorengracht 10-12 die doorliep tot aan de Wijde Begijnestraat.

  Plompetorengracht 10 Utrecht | meer informatie


 • 7. Van Asch van Wijckskade 27

  Naast en achter een van de huizen die rond 1830 aan de noordoostzijde van de binnenstad zijn gebouwd, ligt een verrassende tuin die niet in één keer is te overzien.

  Van Asch van Wijckskade 27 Utrecht | meer informatie


 • 8. Van Asch van Wijckskade 28-30

  Achter het gebouw van het Gezondheidscentrum Binnenstad, in 1865 gebouwd als fysiologisch laboratorium voor professor F.C. Donders, ligt een smalle strook grond over de volle lengte van het pand.

  Van Asch van Wijckskade 28-30 Utrecht | meer informatie


 • 9. Plompetorengracht 22

  Achter dit statige, in 1837 door de Utrechtse architect Christiaan Kramm gerealiseerde, neoklassieke kantoor/woonhuis aan de gracht bevindt zich een besloten en ommuurde binnentuin naar een eigen ontwerp uit 1987 van de bewoner.

  Plompetorengracht 22 Utrecht | meer informatie


 • 10. Boothstraat 8, Strowis

  Deze ecologische tuin achter het hostel Strowis verwacht men niet gauw in de binnenstad van Utrecht. Tuinornamenten zijn hier volop aanwezig. De oude waterput mag zeker genoemd worden.

  Boothstraat 8 Utrecht | meer informatie


 • 11. Kromme Nieuwegracht 10

  Stadstuin achter een van oorsprong middeleeuws pand dat in de loop van de eeuwen heel wat veranderingen heeft ondergaan.

  Kromme Nieuwegracht 10 Utrecht | meer informatie


 • 12. Kromme Nieuwegracht 36

  Deze grote stadstuin is een van de weinige overgebleven tuinen tussen de huizen aan de Kromme Nieuwegracht en de Nobeldwarsstraat.

  Kromme Nieuwegracht 36 Utrecht | meer informatie


 • 13. Pieterskerkhof 3, Pieterskerk

  Pandhoftuin. De Pieterskerk, gebouwd tussen 1040 en 1048, is de best bewaard gebleven romaanse kerk van Utrecht.

  Pieterskerkhof 3 Utrecht | meer informatie


 • 14. Achter St. Pieter 9 en Domstraat 2 en 4

  De tuin tussen het hotel Podium onder de Dom aan de Domstraat en het woonhuis Achter St. Pieter 9 vormt een overblijfsel van de middeleeuwse immuniteit van de Dom.

  Achter St. Pieter 9 Utrecht | meer informatie


 • C. ‘Groen extraatje’: Servetstraat, Flora’s Hof

  Hoftuin, genoemd naar de kwekerij die Hendrik van Lunteren hier in 1803 begon op het terrein van het recent gesloopte Bisschopshof, het bisschoppelijk paleis.

  Servetstraat 5 Utrecht | meer informatie


 • D. ‘Groen extraatje’: Pandhof van de Dom

  Kruidentuin met middeleeuwse stijlelementen bij de Domkerk, gebouwd in de traditie van de grote Franse kathedralen. In 22 buxusomzoomde perken staan zestig soorten kruiden met bijpassende sierplanten in zachte kleuren.

  Domplein/Achter de Dom Utrecht | meer informatie


 • 15. Achter de Dom 7, Faculty Club

  Tuin behorend bij een voormalig claustraal huis van het kapittel van de Dom, achter het Academiegebouw en naast de pandhof van de Dom.

  Achter de Dom 7 Utrecht | meer informatie


 • 16. Achter de Dom 28

  Kleine, besloten binnenstadstuin tussen de huizen van Achter de Dom en Achter St. Pieter, een oase van rust in het hartje van de stad.

  Achter de Dom 28 Utrecht | meer informatie


 • 17. Kromme Nieuwegracht 86 NIEUW

  De tuin achter dit van oorsprong middeleeuwse huis ligt ingesloten tussen muren van het verdwenen achterhuis.

  Kromme Nieuwegracht 86 Utrecht | meer informatie


 • 18. Korte Nieuwstraat 6, Huize Molenaar

  Binnenstadstuin met de oudste tuinmuur van Utrecht. De tuin van Huize Molenaar is ontstaan nadat in 1707 de kerk van de omstreeks 1050 gebouwde Paulusabdij was afgebroken.

  Korte Nieuwstraat 6 Utrecht | meer informatie


 • 19. Hofpoort 3

  Tuin achter een huis aan de Trans, aangelegd in achttiende-eeuwse tuinstijl. Om de tuin goed te kunnen overzien moet men naar het lagergelegen terras bij het huis lopen en zich dan omdraaien.

  Hofpoort 3 Utrecht | meer informatie


 • 20. Hofpoort 4

  Voordat de eigenaar-bewoner dit huis in 1995 kocht, was het de zetel van de Nederlandse afdeling van de Ridderlijke Duitsche Orde.

  Hofpoort 4 Utrecht | meer informatie


 • 21. Nieuwegracht 19 NIEUW

  Achter de brede empire gevel van het huis Nieuwegracht 19 gingen oorspronkelijk twee woonhuizen schuil die net als hun buren tussen 1618 en 1620 zijn gebouwd op het terrein van de voormalige Paulusabdij.

  Nieuwegracht 19 Utrecht | meer informatie


 • 22. Nieuwegracht 20, Gregoriustuin

  Tuin van het Gregoriushuis. Dit klooster is vanaf 1873 gebouwd voor de congregatie van de fraters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, beter bekend als de fraters van Utrecht.

  Nieuwegracht 20 Utrecht | meer informatie


 • 23. Maliesingel 28, K.F. Hein Fonds NIEUW

  De huizen die in de 19de eeuw aan de overkant van de Stadsbuitengracht werden gebouwd hadden een diepe tuin. Die achter het huis Rozenhof was vroeger kleiner dan tegenwoordig.

  Maliesingel 28 Utrecht | meer informatie


 • 24. Oude Kamp 3

  Ommuurde tuin grenzend aan een eeuwenoud steegje dat oorspronkelijk tot aan de Nieuwegracht doorliep. In de eerste decennia van de 17de eeuw werden hier vijf godskameren (armenhuisjes) gebouwd.

  Oude Kamp 3 Utrecht | meer informatie


 • 25. Brigittenstraat 9

  Hoektuin op verschillende niveaus. Huis en tuin bevinden zich evenals de naastgelegen percelen op het grondgebied van het voormalige Brigittenklooster.

  Brigittenstraat 9 Utrecht | meer informatie


 • E. ‘Groen extraatje’: Schalkwijkstraat, Bruntenhof

  Grote stadstuin achter de Bruntenhof, een rij vrijwoningen die mr. Frederick Brunt in 1621 voor armlastige katholieke burgers liet bouwen.

  Bruntenhof 7 Utrecht | meer informatie


 • 26. Nieuwegracht 61, Sint Bonifaciushuis

  Het Sint Bonifaciushuis, gelegen tussen Museum Catharijneconvent en de Catharijnesteeg, heeft een lange geschiedenis. Er hebben verschillende bisschoppen gewoond.

  Nieuwegracht 61 Utrecht | meer informatie


 • 27. Nieuwegracht 41, Volksuniversiteit

  Grachtentuin achter een groot, in wezen middeleeuws, woonhuis aan de Nieuwegracht, rond 1900 door jonkvrouwe E.J.C. de Pesters aan de gemeente gelegateerd.

  Nieuwegracht 41 Utrecht | meer informatie


 • F. ‘Groen extraatje’: Catharinatuinen

  Verzameltuin op een groot binnenterrein tussen de Lange Nieuwstraat, de Hamburgerstraat en de Nieuwegracht. Deze open plaats is ontstaan na het vertrek van het garagebedrijf RAMU (Raasveld’s Auto en Motorhuis Utrecht).

  Lange Nieuwstraat 10-12 Utrecht | meer informatie


 • G. ‘Groen extraatje’: Pandhof Catharijneconvent

  Voormalige kloostertuin van het Catharijneconvent, thans onderdeel van het museumcomplex met die naam. Oorspronkelijk was dit het - nog niet voltooide - klooster van de Karmelieten.

  Lange Nieuwstraat 38 Utrecht | meer informatie


 • 28. Zuilenstraat 5, Zuylenspiegel

  Grote stadstuin behorend bij het huis Zuilenstraat 5, midden in het huizenblok Zuilenstraat, Nieuwegracht, ABC-straat en Lange Nieuwstraat.

  Zuilenstraat 5 Utrecht | meer informatie


 • H. ‘Groen extraatje’: Warendorftuin

  Openbaar binnenterrein tussen de Oudegracht, Vrouwjuttenstraat en Lange Nieuwstraat, te bereiken vanuit de onderdoorgang.

  Vrouwjuttenstraat 10-12 Utrecht | meer informatie


 • 29. Nieuwegracht 155

  Deze stadstuin ligt verscholen achter een 17de-eeuws woonhuis. In 2010 is de tuin op de schop gegaan en vrijwel geheel nieuw ingeplant in de bestaande vierkante plantenvakken.

  Nieuwegracht 155 Utrecht | meer informatie


 • 30. Lange Nieuwstraat 106, De Oude Hortus

  Voormalige botanische tuin van de Utrechtse universiteit. De hortus botanicus werd in 1723 aangelegd op een perceel aan de Nieuwegracht dat doorliep tot aan de Lange Nieuwstraat.

  Lange Nieuwstraat 106 Utrecht | meer informatie


 • 31. Nieuwegracht 201

  Kleine ommuurde stadstuin, grotendeels grenzend aan de Oude Hortus waar hoge struiken en bomen een prachtig decor vormen.

  Nieuwegracht 201 Utrecht | meer informatie


 • 32. Maliesingel 77-101, Hiëronymushuis NIEUW

  Parktuin achter het voormalige St.-Hiëronymushuis. Dit tehuis voor rooms-katholieke wezen en bejaarden, ontworpen door architect Alfred Tepe, werd in 1875 in gebruik genomen.

  Maliesingel 77-101 Utrecht | meer informatie


 • I. ‘Groen extraatje’: Binnentuin Nicolaikerk en CM

  Het gebied tussen de 12de-eeuwse Nicolaikerk, het 15de-eeuwse Agnietenklooster en de 19de-eeuwse cavaleriestallen is een gemeenschappelijke tuin die recent gerenoveerd is.

  Nicolaaskerkhof 9 Utrecht | meer informatie


 • 33. Doelenstraat 12-46, Doelencomplex

  Verschillende binnenhoven van een voormalig kloostercomplex. Het Doelencomplex dateert van 1337.

  Doelenstraat 12-46 Utrecht | meer informatie


 • 34. Oudegracht 401-403, St. Martinushof

  Binnentuin bij de neogotische St. Martinuskerk die in 1901 is gebouwd naar een ontwerp van Alfred Tepe. Architect Dolf de Maar kocht in 1988 de kerk met de bijbehorende pastorie en verbouwde die tot 36 appartementen.

  Oudegracht 401-403 Utrecht | meer informatie


 • 35. Oudegracht 351

  De tuin achter het grachtenpand 351 loopt achter een paar buurtuinen door. Het terrein is in 2009 helemaal opnieuw ingericht volgens de wensen van de nieuwe bewoners, een gezin met drie kinderen.

  Oudegracht 351 Utrecht | meer informatie


 • 36. Oudegracht 313

  De tuin achter het diepe grachtenpand Oudegracht 313 is extra breed omdat deze zich ook achter het buurhuis uitstrekt. Blikvanger bij het betreden van de tuin is het grote woonhuis van vijf vensters breed dat boven de achtermuur uitsteekt, een inpandig huis op een binnenterrein aan het Geertekerkhof.

  Oudegracht 313 Utrecht | meer informatie


 • 37. Oudegracht 296

  Tuin achter een in oorsprong 16de-eeuws grachtenpand, waarvan het bijbehorende koetshuis zijn deuren had aan de Korte Smeestraat.

  Oudegracht 296 Utrecht | meer informatie


 • 38. Oudegracht 269

  Diepe stadstuin achter een grachtenpand. Het huis Oudegracht 269 is in 1925 tot pakhuis verbouwd en in 2011 door de tegenwoordige bewoners weer in een woonhuis veranderd.

  Oudegracht 269 Utrecht | meer informatie


 • 39. Oudegracht 265

  Het huis Oudegracht 265 op de hoek van de Brandstraat is het gebouw van de voormalige rooms-katholieke Paus Adriaan meisjesschool uit 1911 dat zo’n tachtig jaar later werd verbouwd en tegenwoordig uit appartementen bestaat.

  Oudegracht 265 Utrecht | meer informatie


 • 40. Springweg 402-492, vml St. Andreasklooster

  Ingesloten tussen de Brandstraat, de Oudegracht, de Lange Smeestraat en de Springweg ligt een aaneengesloten groen gebied met verschillende tuinen, tuintjes, balkons en dakterrassen.

  Springweg 402-492 Utrecht | meer informatie


 • 41. Lange Smeestraat 40, Bartholomeus Gasthuis

  Het Bartholomeus Gasthuis bestaat dit jaar 650 jaar. Het is de oudste instelling in ons land waar nog steeds op dezelfde locatie zorg wordt verleend. Nadat in 2011 de verbouwing en modernisering van het gasthuis was voltooid, is de tuin nieuw ingericht.

  Lange Smeestraat 40 Utrecht | meer informatie


 • J. ‘Groen extraatje’: Andreashof

  Dit gebied was tot in de jaren ’80 van de 20ste eeuw een verwaarloosd deel van de stad.

  Andreashof Utrecht | meer informatie


 • 42. Geertebolwerk 7 en 7a

  De huizen die gebouwd zijn op het dak van de parkeergarage aan het Geertebolwerk hebben geen tuin in de gebruikelijke betekenis.

  Geertebolwerk 7 en 7a Utrecht | meer informatie


 • 43. Willemsplantsoen 3, tuin pastorie NIEUW

  De ommuurde pastorietuin van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal heeft het oorspronkelijke karakter van een pastorietuin uit de vroege 20ste eeuw behouden.

  Willemsplantsoen 3 Utrecht | meer informatie